Kulturprisen i Tingvoll kommune

Det har vært et opphold i den årelange tradisjonen med å dele ut Kulturprisen i Tingvoll kommune. I Frivillighetens år 2022 ble den delt ut igjen for første gang på to år. Neste gang den deles ut er i 2024.

Det var John Gammelseter som fikk den første Kulturprisen i Tingvoll kommune, dette var i 1994.

I en periode delte Tingvoll kommune ut Kulturpris og Miljøpris annethvert år. Miljøprisen opphørte etter hvert, men Kulturprisen vedvarte. I 2020 og 2021 var det unntaksår, også for Kulturprisen, men ikke fordi det manglet gode kandidater å velge mellom i Tingvoll.  

I 2022 ble Kulturprisen delt ut til Jens Petter Olsen for hans mangeårige arbeid for og ledelse av Tingvoll Idrettslag. Vi gratulerer!

Vil hylle frivillig arbeid

Kulturprisen er en hyllest til frivillig arbeid. Tingvoll kommune inviterer derfor  frivillige foreninger, organisasjoner eller ildsjeler til å fremme kandidater til Kulturprisen. Disse skal ha vist vedvarende evne til å yte aktiv frivillig innsats utenom det vanlige. Være det seg innen humanitært arbeid, teater, idrett, musikk, menneskerettigheter eller kunst, for å nevne noen få eksempler.  

Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen.

Fristen for å fremme kandidater er 1. april annethvert år og man kan sende forslag til postmottak@tingvoll.kommune.no 

Neste gang prisen deles ut er i 2024.

Inkluder opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten har engasjert seg i og jobbet med innen frivilligheten i Tingvoll.

Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen. Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med personer med kompetanse innenfor de ulike fagområdene.

Prisen på 10 000 kr. med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis  første halvår hvert år i forbindelse med et større kulturarrangement. Dersom Oppvekst- og kulturutvalget velger å ikke dele ut prisen, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler.

Les mer om retningslinjene til Kulturprisen her.

Disse har mottatt Kulturprisen 

1994 – John Gammelsæter

1995 – Jonny Koksvik

1996 – Bjørn Rolland og Tore Kamsvåg

1997 – Straumsnes skolekorps

1998 – Nils Ulset

1999 – Tingvoll Kyrkjekor

2000 – Martinus Vatten

2001 – Einar Viken

2002 – Kirsti Holm

2003 – Gunnar Rakstang

2003 – Miljøpris Martha Ebbesvik og Liv Birkeland

2004 – Tingvoll Sparebank

2005 – Dordi Ormset

2006 – Kulturpris

2007 – Tor Strand

2008 – Else og Christian Koksvik

2009 – Tora Meisingset

2009 – Miljøpris Rasmus Sørheim

2010 – Miljøpris – Grimstadhøgda 4H

2011 – Audun og Synnøve Sæbø

2012 – Miljøpris – Kirsty McKinnon og Christin Løkke

2013 – Helge Husby

2014 – Miljøpris – Øystein Folden

2015 – Gry Gunnarsdatter Stangvik og Meisingset Bygdekvinnelag

2017 – Torolv Løset

2019 – Grete og Terje Ramsøy-Halle

2022  Jens Petter Olsen

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post