Kulturprisen 2019

Kulturprisen for Tingvoll kommune tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utenom det vanlige. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Virksomheten må være hjemmehørende i Tingvoll kommune.

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Oppvekst- og kulturutvalget med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen.

Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med fagfolk innenfor de ulike fagområdene.
Blir ikke kulturprisen delt ut, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler. Prisen, pålydende kr. 10 000,- med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis i første halvår i forbindelse med et større kulturarrangement.

Forslag på kandidater sendes til: 

Postmottak@tingvoll.kommune.no, eller Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll. Frist for å komme med kandidater i 2019 er 31.3.2019.