Kulturmidler- tildeling 2018

Lag og foreninger oppfordres til å søke om kulturmidler, frist for innsending er 15.mars.

Følgende vedlegg må legges ved:
Årsmelding, regnskap, medlemslister og budsjett. 
Søknader med mangler prioriteres ikke.

Retningslinjer for tildeling finner du på hjemmesiden til Tingvoll kommune, www.tingvoll.kommune.no

Søknader sendes:
postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktperson:
Torstein Gjetvik 
Telefon 715 32 487