Koronasmitte i Kristiansund – skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene

Koronasmitte i Kristiansund – skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene i Sunndal og Tingvoll.

Det har i ettermiddag vært avholdt møte mellom Kristiansund kommune og Folkehelseinstituttets nasjonale smittesporingsteam. Spesielt situasjonen rundt 4 smittede knyttet til Rensvik Pizza og Grill er uoversiktlig.

I Sunndal har vi allerede satt et barnefotballag i karantene. Vi er i tillegg kjent med at Rensvik Pizza og Grill i løpet av de siste 10 dagene også har hatt et betydelig antall andre gjester fra Sunndal og Tingvoll.

I tråd med Folkehelseinstituttets råd har vi derfor besluttet følgende:

  • Alle som har vært spisegjester ved Rensvik Pizza og Grill fra og med 20. september blir bedt om å innta hjemmekarantene i 10 dager fra besøket fant sted. Dette gjelder gjester som har inntatt måltidet i restauranten. For de som har benyttet seg av «take away», gjelder ingen restriksjoner.
  • Alle som inntar hjemmekarantene i henhold til forrige kulepunkt, bes kontakte kommunenes teststasjoner for koronatest. Dette gjelder uavhengig av om man har symptomer eller ikke.
  • Det innføres midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene i Sunndal og Tingvoll fram til og med tirsdag 6. oktober.

For Sunndals innbyggere ber vi om at test rekvireres på c19.no. Alternativt kan man bestille test på telefon 907 14174. Telefonen betjenes i tidsrommet fra kl. 10 – 14 alle hverdager.

I Tingvoll skal man bestille test ved å kontakte Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 i legesenterets åpningstid eller SMS via hjemmesida www.tlege.no .

Avslutningsvis ber vi alle som har vært på kortere eller lengre reiser utenfor hjemkommunen om å følge med på smittesituasjonen der man kommer fra. Dersom vi skal greie å holde smitten unna våre lokalsamfunn, er vi helt avhengig av at alle som blir usikker på egen smittestatus, tar kontakt med fastlegen eller teststasjonen.

Sunndalsøra/Tingvoll, 29. september 2020

På vegne av kriseledelsene i Sunndal og Tingvoll,

 

Svein Anders Grimstad                                             Bjarne Storset

Kommuneoverlege i Sunndal                          Kommuneoverlege i Tingvoll