Koronagruppa i beredskapsledelsen har i dag hatt møte for å drøfte situasjonen.

Smittesituasjonen i Tingvoll og kommunene rundt oss er uforandret og under kontroll. Tingvoll kommune viser til regjeringens nye nasjonale retningslinjer, og ber innbyggere, nærings- og kulturliv om å følge disse:

Nasjonale retningslinjer 

Vi følger situasjonen tett, og kan raskt mobilisere dersom situasjonen endrer seg, sier kommunedirektør Odd-Arild Bugge