Korona - Retningslinjer for ansatte i kommunen

Tiltak på arbeidsplassene 

Det er innført mange tiltak på arbeidsplassene for å hindre koronasmitten, og det er stadig endringer, så det er viktig at vi alle følger med og holder oss oppdatert.  
Mye styres av nasjonale retningslinjer, og viktig informasjon gjøres tilgjengelig hele tida på www.helsenorge.no.  

 

Retningslinjer for ansatte i kommunen 

Dette er retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen. I tillegg vil det kunne være egne regler på en del av arbeidsstedene.  

 • Alle som er friske skal komme på jobb. 
 • Dersom du har luftveissymptomer eller andre symptomer som kan skyldes koronaviruset, skal du holde deg hjemme. Er du i tvil om du kan være smittet, kontakter du Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 eller på legesenterets SMS-tjeneste – https://tlege.no.  

 • Alle med symptomer kan testes etter avtale med Tingvoll legesenter, fastlegen eller legevakten. 

 • Ansatte i risikogruppene anbefales fortsatt hjemmekontor.  
  Ansatte som ønsker å benytte hjemmekontor på grunn av at de mener at de er i en risikogruppe, skal ha en bekreftelse fra sin fastlege om dette.
  Avtale om hjemmekontor skal  alltid avtales med nærmeste overordnede. 

 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer 

 • Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst 1 meter, helst 2 meter hvis det er mulig. 

 • Kolleger kan spise lunsj sammen når dere overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt, eller spis ute. 

 • Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg. 

 • Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg. 

 • På reise må du følge de nasjonale reiserådene. Smittevernråd for reise

 • Tjenestereiser bør begrenses og må avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: Reiseråd 

 • Vi skal fortsatt ha digitale møter når det er hensiktsmessig, men det er også mulighet for fysiske møter når det er ønskelig og mulig. 

For møter med mellom 20 og 50 deltakere må du følge reglene for arrangementer på offentlig sted.  

Innkalling til møter 

Når det innkalles til åpne, offentlige møter (fysiske), skal denne teksten følge med innkallingen: 

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer. 

Personer med luftveissymptomer skal ikke komme. 

Som interne rutiner for fysiske møter skal det være en definert person som har ansvar for at: 

 • Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn. 

 • Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand 1 meter (helst 2 meter). 

 • Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer. 

 • Det ikke er mer enn 50 personer til stede. 

 
Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet.. Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager.H…