Konferanse for alle - universell utforming

Velkommen til konferanse - åpen for alle

Hvordan kan flest mulig delta uavhengig av funksjonsevne

Tingvoll kommune har gleden av å være vertskommune for en regional konferanse med tema universell utforming i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. På denne samlinga vil vi se på hvordan tilrettelegging og universell utforming kan bidra til bedre folkehelse, trivsel og økt aktivitet i lokalsamfunnet. Med universell utforming menes å utforme samfunnet på en slik måte at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.

Det vil bli mange interessante innlegg fra spennende foredragsholdere. Vi benytter selvsagt også anledningen til å fortelle om oss selv her på Tingvoll og spesielt om tettstedsprosjektet vårt.

Konferansen blir avholdt på Tingvoll Fjordhotell, torsdag den 31. januar, kl. 9.30 – 15.00. Påmeldingsfrist 23.01.19

Konferansen er gratis og er aktuell for alle både privatpersoner, fagfolk, lag/foreninger osv. For mer informasjon kontakt gjerne Folkehelse og kulturkoordinator Marit Brånås Aarflott.

Program og Påmelding: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/1022527