Kommunale avgifter – tilsendt faktura oppdelt i månedlige rater

Vil du dele opp fakturaen i månedlige rater, gi skriftlig melding om dette til Tingvoll kommune.

Send forespørsel til fakturamottak@tingvoll.kommune.no

Bruk samme konto og kid som er på utsendt faktura.

Telefon 71 53 24 00 Tingvoll kommune