Kommunal kompensasjonsordning 6. runde - Tingvoll kommue

Tingvoll kommune har fått tildelt NOK 332 000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med ordningen er å sette kommunen raskt i stand til å hjelpe lokale virksomheter å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse.
Ordningen skal ved hjelp av direkte tilskudd sikre likviditet til bedrifter som er rammet av covid-19 pandemien.

Prioriteringer i Tingvoll kommune vil være

  1. Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen.
  2. Andre næringsvirksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.

For mer informasjon og søknad