Kjære næringsdrivende i Tingvoll kommune

Næringslivet er i en meget krevende tid. Det er ordretørke for mange og resultatet av det er at veldig mange har måttet permittere ansatte. Det er hardt for både ledelsen og de ansatte. For kommunen sin del så er det dessverre begrensa hva vi kan bidra med, men vi skal selvfølgelig bidra med det vi kan bidra med. Vi har sagt at vi skal ha et økt fokus på næringsutvikling i kommunen, både i politisk og administrativ ledelse. Vi har så vidt starta på en besøksrunde, men den ble selvfølgelig satt på vent nå på grunn av Korona. 

Det kan være små grep som gjør samarbeidet mellom kommune og næringsliv enda bedre. Et grep vi har fått innspill på, er å opprette ei egen fane på Tingvoll kommune sine nettsider der bedrifter i Tingvoll blir presentert. Tanken er rett og slett at de bedriftene som ønsker det, sender info til kommunen som vil publisere dette på ei fane som heter «Bedrifter i Tingvoll» på hjemmesida til kommunen. På den måten vil vi synliggjøre næringslivet i kommunen. Dette er som sagt helt frivillig å bli med på.

De av dere som ønsker dette kan sende inn følgende: 

-Navn på bedrift

-En link til nettside eller Facebook-side

-Ei setning om hva bedriften gjør. 

Send til vidar.karlsen@tingvoll.kommune.no 

Dere er selv ansvarlige for å kontakte kommunen ved endringer av innsendt info og dere er selvfølgelig ansvarlige for innholdet på deres egen side. 

Når det gjelder tiltak i situasjonen vi er i nå, så gjør kommunen blant annet dette: 

  • Saksbehandlerne på teknisk prioriterer søknader og planer som kan sysselsette næringslivet 
  • Utsatt betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter for bedrifter som trenger det. Ta kontakt med kommunedirektør Odd-Arild hvis dere ønsker dette. 
  • Iverksette tiltak som står på investeringsbudsjettet. Samlet skal Tingvoll kommune gjennomføre prosjekter for 69 mill. kroner med oppstart og mulig sluttføring i 2020. Av dette utgjør flerbrukshallen brutto 60 mill. kroner, vann- og avløp 2 mill. kroner, veg og anlegg 3 mill. kroner, kommunale bygg og inventar 4 mill. kroner. Om vi får tilført ekstra midler, har vi vedtatt prosjekter for ytterligere 15 mill. kroner for 2021 som kan forseres, og vi har fått innspill bl.a. fra kirkelig fellesråd som har vedlikeholdsprosjekter klare.

Vi skulle ønske vi kunne gjort mer, men vi bør ikke gjøre tiltak som gjør at kommunen taper inntekter. Da må kommunen redusere tjenestene sine, og dette vil i neste omgang bety mindre sysselsetting av lokalt næringsliv. 

Vi er opptatt av å snakke med hverandre, og ikke snakke om hverandre. Hvis det er noe dere brenner inne med, så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss. Og hvis dere hører om noen som skulle fått denne e-posten men ikke har fått det, vær så snill å si i fra til oss. 

Vi håper virkelig at flest mulig av dere klarer å komme seg igjennom dette. Vi trenger hver arbeidsplass vi har, minst. Stå på videre!

Med vennlig hilsen

Ingrid Waagen                 Arne Magnus Aasen                       Odd Arild Bugge Ordfører                           Varaordfører                                    Kommunedirektør