Jordmortilbud i Tingvoll

Tingvoll kommune har fått jordmortilbud igjen takket være godt samarbeid med Kristiansund.

Kristiansund har vært positive med velvilje sier virksomhetsleder Siri Holmeide Vangen. Avtalen ble skrevet sist uke. Konsultasjonene foregår i byen og en henvender seg til og bestiller time i resepsjonen i Kristiansund på telefon 71574900.

I avtalen inngår svangerskapskontroller, barselkontroll, prevensjonsveiledning, prøvetaking og svangerskapskurs. Avtalen tilsvarer en 15 % stilling.