Invitasjon til informasjonsmøte om Tingvoll-budsjettet for 2021

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Tingvoll kommune inviterer til informasjonsmøter om kommuneplanlegging og budsjettarbeid 21.  22. og 23 september kl 18:00 - 19:30. Dersom det blir stor interesse, og smittevernmessig gjennomførbart, kan det bli satt opp et ekstra møte samme kveld eller en annen dato. Kommunedirektøren vil innlede, og politisk ledelse vil delta. Det er satt av god tid til spørsmål og kommentarer.

På grunn av smittevernhensyn, kan kun 40 personer delta. Det blir ikke servering. Vi tar imot påmelding fortløpende, og setter strek etter nr. 40.

Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer. Personer med luftveissymptomer skal ikke komme. Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn. Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand på minst 1 meter. Alle som er til stede skal registreres med navn og mobilnummer.

Lenke til påmelding:

https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0BhJePQoKpVDtFhLTbITY9BUMDU4SE0wSUhCQ1A4VVZOUFVVTTFEUVhHUi4u