Invitasjon til dialogmøte om gravferdstjenestene

Gravplassforvaltningene i kommunene Kristiansund, Aure, Averøy, Smøla og Tingvoll inviterer til møte mellom gravplassforvaltningene og tros- og livssynssamfunnene 18. november i Kristiansund.

Møtet finner sted tirsdag 19. november kl. 18.00 – 20.00, i møterom på Kongens plass 5, 3. etasje.

Ifølge Gravferdslovens § 23 skal det avholdes årlige møter mellom tros- og livssynssamfunnene og gravferdsmyndigheten i kommunen:

”Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.”

Program:

Orientering om gravferdsloven

Orientering om rutiner ved gjennomføring av begravelser og bisettelser

Seremonirom i de ulike kommunene

Dersom det er noen som har aktuelle tema eller spørsmål som dere ønsker å drøfte eller at gravferdsmyndigheten skal besvare og må forberedes ekstra, er det fint om dere tar kontakt med kirkevergen om det på forhånd.

Det er ønskelig å vite hvem og hvor mange som kommer fra de ulike trossamfunn.  Vennligst send påmelding med navn på den som deltar og hvilken organisasjon som representeres til gravplassforvaltningen i Tingvoll til post@kirken.tingvoll.no