Informasjon om gratis SFO for 1. klassinger i Tingvoll kommune skoleåret 22/23

Dette er bestemt for Tingvoll kommune angående gratis SFO for 1.klassinger:

Regjeringen har bestemt at alle førsteklassinger skal ha tilbud om gratis SFO-plass på minst 12 timer pr uke, fra høsten 2022. I Tingvoll kommune er halv plass på 16 timer pr uke. I det kommende skoleåret vil vi som et forsøk gjøre ½ plass på 16 timer gratis for kommende 1. klassinger. Ordningen skal evalueres og evt. justeres våren 2023.

Foresatte til kommende 1. klassinger fra høsten 2022, som ønsker å benytte seg av tilbudet skal gjøre følgende:

  • De som allerede har søkt om SFO plass og ikke ønsker å endre den, gjør ingenting og får automatisk nedsatt prisen på fakturaen.

  • De som ennå ikke har søkt om SFO plass, samt de som ønsker å endre antall timer må gå på hjemmesiden og søke her.

  • Alle barn som går på SFO må fortsatt betale kostpenger.


Frist for endringer/ny plass er tirsdag 28. juni.

Regler for søskenmoderasjon og redusert betaling for de med lav inntekt forsetter etter samme regler som i dag.

For spørsmål kan dere henvende dere til SFO-leder eller rektor på den skolen deres barn skal gå på til høsten.