Informasjon om åpning av skolene i Tingvoll 

Mandag 27. april åpner skole og SFO igjen for elever i 1-4. trinn fra 8.30 – 14.00 som vanlig.

SFO kan ha redusert åpningstid for barn av foreldre i ikke samfunnskritiske jobb pga. omdisponering av personale i forbindelse med smittevernstiltak. Uke 18 og 19 har alle barna i 1-4 skolefri på onsdager.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Skolen åpner nå gradvis og vi har satt i gang flere tiltak for å begrense smitte:

  1. Syke barn og voksne skal ikke komme på skolen
  2. Grundig håndvask, hoste i albue og smittevernsrenhold av lokaler.
  3. Ha faste mindre grupper og være mye ute i undervisningen  

Faste mindre grupper betyr at barna blir delt inn i kohorter (grupper) Gruppene skal som regel ikke være over 15 elever. To kohorter kan samarbeide i undervisning og frilek, ellers skal gruppene ikke komme for tett på hverandre.

Foreldre som henter og bringer barna bør bli ute i skolegården og unngå å komme inn i skolen.

Barn bør helst omgås få andre barn på fritiden og gjerne leke ute. Vi satser også på være mye ute på skolen.

Skoleskyss

For elever med rett til skoleskyss kjører bussene som vanlig, men ikke på onsdager pga skolefri. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis mulig. Elevene som må ta buss bør holde god avstand når de venter på bussen, mens de er på bussen og når de går ut av bussen. Det betyr at de bør sitte på annet hver sete.

Betaling for SFO-plassen

Betalingen SFO gjenopptas fra 14. april for de som har benyttet seg av sin rett til tilsyn og fra 27. april for barna uten rett til tilsyn under stengingen. Det betales for plassen uansett hvor mange timer man har benyttet plassen.

Mere informasjon finnes på denne lenken: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

Med vennlig hilsen

Tingvoll kommune, 23. april 2020

Christina Adelhardt, oppvekstleder

Christina.adelhardt@tingvoll.kommune.no