INFORMASJON FRA ReMidt

ReMidt er i en prosess med å få kartlagt behovene og få oppdatert sin database over kunder i Tingvoll kommune.

  • De vil framover sende ut brev til alle kunder som har to eller flere boenheter, om at det nå vil bli ett abonnement pr. boenhet.
  • Alle som driver med hjemmekompostering må også fornye sin kompostavtale.

Lenken til ReMidt sin hjemmeside som omhandler ny ordning er: remidt.no

Alle boenheter skal ha et eget abonnement. Som boenhet regnes bolig, hybel, fritidsbolig og hytte, som er over 15 m2. Enheten skal gi rom for matstell og hvile og bofunksjoner skal være sentrale.
Hvis du har en boenhet som ikke er i bruk kan du søke om fritak fra renovasjon.

Hvis du ønsker å se hva som er ligger i matrikkelen på din eiendom, bruk tjenesten  Se eiendom.

Har du spørsmål om renovasjonsordningen, ta kontakt med
Kundesenter hos ReMidt - 72 48 37 00