Informasjon fra oppvekst

Hurra - Vi holder på å nærme oss noe som ligner mer hverdag i både barnehager og skoler.


Fra mandag 8. juni bortfaller en-meters-reglen i bussene og skolene kan igjen ha undervisningen på skolen. MEN det anbefales fortsatt at elevene kommer seg til skolen uten å bruke offentlig transport, hvis det er mulig. 7. trinn kommer seg på leirskole og 10. klassingene kan få en avslutningsfest 15. juni, som er tilnærmet tradisjonell feiring. Barnehagene har utvidet åpningstidene gradvist etterhvert som rådene i smittevernsveilederene har endret seg og er nærmer seg nå vanlige åpningstider, men fortsatt med tilpasninger etter behov og smittevern. Det har vært en spesiell tid fra vi stengte ned 12. mars, der vi har jobbet med ukentlige omorganiseringer for å få til så gode tilbud som mulig for flest mulig barn og ungdom. Underveis har vi alle lært mye og det beste vil vi ta med oss inn i planleggingen av neste barnehage- og skoleår.Høsten må planlegges bærekraftig og med hensyn til at det kan komme en smittebølge igjen. Ta fortsatt godt vare på hverandre, vask hender, hold avstand hvis dere føler dere litt uvel og husk å holde kontakten med hverandre.