Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune per 16.03.2020

I Tingvoll kommune er det testa 10 personer, ingen har påvist smitte.

Tilsyn av barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov

  • Gruppene skal være på maksimalt fem personer, inkludert de voksne.
  • Gruppene skal være faste og holde til i samme rom hver dag.
  • Søsken bør være sammen, også på tvers av barnehage og skole.
  • Alle barnehager og skoler skal gjennomgå og skjerpe rutinene for renhold og hygiene.

Til hytteeiere

I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Tingvoll sårbar. Vi er en liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg.

Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, SKAL dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune, og du/dere må reise hjem så snart det er praktisk mulig.  Dette handler både om å begrense spredning av viruset, og om at vi ikke vil ha nok kapasitet i helsetjenesten til å ivareta behov både til innbyggere og turister ved et eventuelt lokalt utbrudd av koronavirus.

Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over. 

Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg?

Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg? Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Oppfordring til butikkene i Tingvoll kommune

På grunn av at butikkene representerer en stor smittekilde, ber vi butikkene i Tingvoll kommune om å legge til rette for at kunder skal oppholde seg med minst 2 meters avstand. Dette gjelder også i kassakø. I tillegg bes det om at butikkene sørger for ekstra hygienetiltak i butikkene.