Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 27.03.2020

Tilsammen 30 personer er testet. En person har påvist smitte. Status for vedkommende er alvorlig.

Kommunalt ansatte

Fortsett med hjemmekontor dersom du kan ha det. Gjør avklaringer med nærmeste leder. Kriseledelsen setter utrolig stor pris på velviljen og positiviteten i en annerledes arbeidshverdag.

     Næringsliv

For privat næringsliv er dette en veldig alvorlig situasjon og det er flere som allerede har blitt tvunget til å permittere ansatte. Kommunen oppfordrer folk til å benytte seg av næringslivet vi har i kommunen, både nå og når ting blir normalisert.

     Mangel på smittevernutstyr

Har du smittefrakker eller annet smittevernutstyr som kommunen kan få eller kjøpe? Kontakt: may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no

Karantenevedtak

Vedtaket som kommuneoverlegen vedtok 21.03 gjelder til og med 28.03. Fra og med 29.03 gjelder nasjonale retningslinjer. Nye vedtak kan komme, følg med på kommunens hjemmeside.

Frivillig innsats

Kriseledelsen vil takke for alt initiativ til frivillig innsats. Folk står klare for å hjelpe til og det er helt fantastisk.

Oppfordring til alle

Samfunnet er i unntakstilstand og tilværelsen kan være ensom. Ta vare på hverandre og ring noen du tror kan være ensomme. Snakk med barn og unge om hva som skjer.

Dersom du er bekymret for deg selv eller andre; ring lege, helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier eller andre profesjonelle.

      Følg myndighetene sine råd og pålegg.