Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 19.03.2020

Kommunen permitterer ikke

Ansatte i Tingvoll kommune som nå får ledig kapasitet, vil bli omdisponert til andre oppgaver. De vil dermed ikke bli permittert.

Oppfordring til næringslivet i Tingvoll kommune

Har din bedrift utstyr som kommunen kan trenge i den ekstraordinære situasjonen vi står i? Vi trenger Anti-bac, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir, beskyttende dresser og frakker. Send e-post til: may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Regning for mars betales som vanlig og fratrekk blir gitt senere. Ny faktura blir ikke utsendt før barnehage og SFO åpner igjen.

Oppfordring til hytteeiere

Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt, men i den spesielle situasjonen vi er i nå, bør dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune. Vi har imidlertid forståelse for at det i spesielle tilfeller kan være hensiktsmessig med en begrenset bruk av fritidsboligen. Hvis departementet vedtar et forbud, må vi selvsagt følge opp dette.

Redusert politisk aktivitet

Saker som kan utsettes til situasjonen har normalisert seg blir utsatt. De politiske møtene som må gjennomføres, gjennomføres på nett.