Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll 28.04.2020

Kriseledelsen i Tingvoll holder ukentlige møter i tilknytning til pandemien. Vi har hatt et møte i dag.

Siden pandemien brøt ut har ca 80 personer i Tingvoll kommune blitt testet. Så langt er det bare registrert en smittet i vår kommune. For at vi skal kunne opprettholde denne utviklingen med få eller ingen smittetilfeller i Tingvoll kommune, er det veldig viktig at vi fortsetter å følge de gode rutinene vi nå har lagt oss til. Vi gjengir derfor Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd når det gjelder håndhygiene:

«Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk».

17. mai i Tingvoll kommune

Det vil komme en nasjonal veileder den 4. mai som gir retningslinjer for hvordan man skal kunne feire nasjonaldagen uten at dette fører til en oppblomstring av pandemien.

Kommunen har vært i møte med de ulike komitémedlemmene i bygdene våre. Det jobbes godt men samtidig preges planleggingen av at man avventer nærmere retningslinjer. Det er innkalt til et nytt møte mellom kommunen og komitemedlemmene den 6. mai, etter at veilederen foreligger. Vi vil etter den tid komme med mer informasjon om lokale arrangement.  

Besøk på institusjon

Det å ikke kunne besøke sine nær på institusjon er vanskelig for pårørende og pasient. Samtidig vet vi at det nettopp er de eldre og svake som rammes hardest av denne pandemien. Det er derfor veldig viktig at vi klarer å holde institusjonene våre smittefrie.

Sommeren gir mulighet for å være mere ute. Dette åpner for en mulighet. Vi har derfor laget retningslinjer som regulerer besøk på institusjonene våre, dvs på sjukeheimen og på Vonheim, ute:

Retningslinjer for besøk på sjukeheimen og på Vonheim

Vi legger til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute. For at dette skal være trygt av hensyn til Covid-19, skal følgende tiltak følges:

  • Ta kontakt på telefon til avdelingen for å avtale tidspunkt
  • Kun nære pårørende kan avtale besøk nå i første omgang, og maksimalt to pårørende samtidig
  • Besøkstid på inntil 15 minutter
  • Besøket kan gjennomføres utenfor inngangsdøren til avdelingen eller i området ved institusjonen.
  • Ansatte skal være tilstede under besøket, som bistand for å sikre at beboer ikke blir utsatt for smitterisiko
  • Ingen servering
  • Den som kommer på besøk må være frisk
  • Det er ikke anledning til å håndhilse eller klemme
  • Hold to meters avstand