Informasjon fra Kriseledelsen 17.04.2020.

Det er ikke registrert flere smitta i Tingvoll kommune pr i dag.
 
Forberedelsene til oppstart av barnehagene mandag 20. april er godt i gang. Se egen informasjon om dette på våre hjemmesider. Når det gjelder skolestart fra 27. april er også forberedelsene til dette godt i gang. Det kommer mer informasjon på kommunens hjemmesider seinere.
 
Kriseledelsen har i dag diskutert 17.- mai- feiringen i Tingvoll kommune. Denne blir noe annerledes enn for tidligere år. Det vi kan si så langt er at det ikke vil bli åpnet for innendørs arrangement. Kriseledelsen vil imidlertid komme tilbake med mer eksakt informasjon om 17.-mai om en ukes tid.
 
Som kjent ble det i går lansert en nasjonal smitte-applikasjon som kan lastes ned på mobilen. Kriseledelsen i kommune vil oppfordre alle i Tingvoll som er over 16 år å laste ned denne