INFORMASJON FRA BARNEHAGENE;

Vi har store utfordringer med fravær og ha nok bemanning til forsvarlig drift i barnehagene våre. Derfor kan åpningstiden bli endret på kort varsel.