Høring - Vekst for Tingvoll revidering av vedtekter

Vedtektene finner du her!

Vi vil gjerne høre din mening!

Høringsfrist 29.05.22