Høring på lokal forskrift om utvidet båndtvang i Tingvoll kommune

Frist for å komme med innspill er 15.juni 2020.

Innspillet sende til:

Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller postmottak@tingvoll.kommune.no.

Merk brevet med referanse 19/01467.