Høring økokommuneplan

Tingvoll kommunestyre vedtok 25/6 2020 å sende forlag til ny kommuneplan, samfunnsdelen, på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget er vedlagt.

Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas i Tingvoll kommunestyre 10/9 2020. I forkant skal høringen oppsummeres og behandles i formannskapsmøtet 25/8.

Det betyr at høringsfristen må settes til 15. august 2020.

Økokommuneplan (PDF, 4 MB)

Planen er også lagt ut på kommunehuset og innspill til høring sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no