Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordic Halibut

Dokumentene finner du her.