Høring - handlingsprogram 2020 - 2023 Budsjett og økonomiplan

Formannskapet vedtok 20.11.19 å legge handlingsprogram 2020.-.2023 ut på høring.

Saken oppdatert  klokken 08.35 12.12..2019

Kommuneloven §44 punkt 7: Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.

Høringsfrist: 11.12.19

Leveres:

  • elektronisk: postmottak@tingvoll.kommune.no
  • papir: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll

Dokumenter: