Handlingsprogram budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 kommunedirektørens forslag

Forslag til budsjett for Tingvoll kommune 2021 – 2024 er sendt ut for politisk behandling.

Budsjettet skal behandles slik:

Saksgang

 

Møtedato

Tingvoll Eldreråd

11.11.2020

Ungdomsrådet

11.11.2020

Oppvekst- og kulturutvalget

12.11.2020

Helse- og omsorgsutvalget

12.11.2020

Utviklingsutvalget

12.11.2020

Formannskapet

19.11.2020

Kommunestyret

10.12.2020

 

Her kan du laste ned dokumentet (PDF, 3 MB)