Fugleinfluensa - Oppfordring til fjørfeholdere i kommunen

Informasjon fra Mattilsynet om påvisning av fugleinfluensa i Møre og Romsdal.

Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl. Ved nærkontakt med smittet fugl har det også i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker for å være svært lav.

Mattilsynet har innført smitteverntiltak, som det er viktig blir fulgt opp.

Oppdatert informasjon legges ut på Mattilsynet sine hjemmesider:

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/