Frivillige kan søke tilskudd til formidling av korona-informasjon til innvandrere.

Søknadsfristen er 6. januar 2022.

IMDi lyser nå ut ekstraordinære tilskuddsmidler til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Hovedformålet med tilskuddet er å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, med hensikt å oppnå økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.

Les mer om tilskuddet her

20. desember klokka 15.30 inviterer IMDi til et digitalt informasjonsmøte om det ekstraordinære tilskuddet. Her vil IMDi presentere tilskuddsordningen og Folkehelseinstituttet vil presentere status på pandemien og myndighetenes råd om vaksinasjon. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.