Fra kommuneoverlegen 23.03.2020

Vedrørende drift Tingvoll legesenter og smitteoppsporing,

Pasient fra Tingvoll som ble innlagt 20.3, ble sendt direkte fra hjemmet til sykehus. Derfor kan lokalene ved Tingvoll legesenter brukes som vanlig. Vi opprettholder aktiviteten som før. Det vil si at pasienter som henvender seg, blir spurt om feber/luftveissymptomer. Vi vil ha adgangskontroll som en ekstra sikkerhet for å unngå smitte inn på legesenteret. De med smittemistanke, blir undersøkt ved vår «smitteklinikk» sittende i bilen.

Fastlege Thomas Bulling la smittepasient inn i forbindelse med sykebesøk og han er derfor i hjemmekarantene i 2 uker. Vi har god kapasitet på legesenteret. Vi tar unna faste kontroller som vanlig.

Vedrørende pasient fra Tingvoll som er innlagt på sykehus, har vi hatt et svært god samarbeid med smitteoppsporing med familie og omgangskrets. Det er tatt smitteprøver og ca 10 personer skal ha hjemmekarantene. 

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune