Folkemøte om utvikling i Tingvollvågen: se arkitektenes forslag

Velkommen til avslutningsmøte i parallelloppdraget i Tingvollvågen!

De to arkitektgruppene fra Pir II og Norconsult /Rodeo Arkitekter er snart ferdig med forslagene sine til utvikling i Tingvollvågen – bli med på det tredje folkemøte i tettstedsprosjektet!

Dette er på Sellanrå kl 19 11. april.

Vi  har altså invitert to arkitektgrupper - fra Pir II og Norconsult / Rodeo Arkitekter til å lage hver sine framtidsbilder for kommunesenteret vårt.

Gjennom mange småmøter med mange forskjellige aktører og to store folkemøter, har de fått utallige innspill, behov og drømmer fra alle som har lyst å være med.

Arkitektgruppene har hatt en krevende oppgave med å foreslå retning og løsninger til beste for alle, de skal balansere ønsker og muligheter med faglig kunnskap. Være både jordnære og visjonære på våre vegne. Nå er de altså ferdig med sin del av jobben. Rådmann Odd Arild Bugge og prosjektleder Synnøve Nes presenterer de to forslagene i et tredje folkemøte, denne gangen på Sellanrå.

Oppdraget

Vi har bedt arkitektene om å se hvordan vi best kan utvikle Tingvollvågen til å være et enda mer attraktivt, bærekraftig og praktisk tettsted for alle, når mange ting skjer samtidig. Som et fundament for utviklingen ønsker vi at økoprofilen blir tydeligere i tettstedet og at vi utnytter beliggenheten ved fjorden på en bedre måte.

Ungdomsrådet med viktig stemme

Begge arkitektgruppene har ønsket å snakke ekstra med ungdomsrådet. Under midtveisseminaret i februar hadde de et eget møte med arkitektgruppene. Ett av hovedmålene med hele prosjektet er å være et attraktivt kommunesenter i en kommune hvor unge trives og ønsker å komme tilbake til når de skal etablere seg. Derfor ville arkitektgruppene vite mer om hvordan ungdommene har det - og hvordan de ønsker å ha det. Samme dag hadde arkitektene også møter med representanter for næringsliv og grunneiere, og på kvelden hadde vi folkemøte i aulaen på Tingvoll vidaregåande skole.

Evalueringsgruppa i parallelloppdraget (som består av representanter fra kommuneadministrasjon og næringsliv) skreiv en omfattende tilbakemelding til begge gruppene, hvor de inkluderte innspill og tanker fra de forskjellige møtene og selvsagt folkemøtet.  På denne måten håper vi å justere kursen i arkitektgruppenes arbeid, sånn at de endelige forslagene blir mest mulig i tråd med det vi ønsker oss.

Hva skjer nå?

Arkitektene levere sine forslag i slutten av mars, og i den første uka av april presenterer de disse blant annet for evalueringsgruppa. Så kommer folkemøtet 11. april, videre skal evalueringsgruppa plukke ut de retningene og tiltakene som gir best gjenklang i gruppa. De har med seg alle innspill og kommentarer som har kommet underveis, og har også knyttet til seg 10-12 representanter fra forskjellige grupper, som gir mer spesifikke tilbakemeldinger. Evalueringsgruppas viktigste oppgave er å skrive en rapport med anbefalinger for den videre utviklingen av kommunesenteret i Tingvoll. Rapporten skal være ferdig i løpet av mai og vedtas politisk, etter planen i juni.

Deretter starter jobben med å finansiere og gjennomføre de neste fasene og tiltakene i tettstedsprosjektet.