Folkehelseundersøkelse

Vil ha innbyggere i Tingvoll og andre kommuner i Møre og Romsdal med i en folkehelseundersøkelse

Den 1. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa.

I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms eller e-post om å delta i Folkehelseundersøkelsen der mange i Sunndal og Tingvoll blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker.

Informasjonen som innhentes fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva som skal prioriteres i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunene og i Møre og Romsdal.

Første gang i Møre og Romsdal

Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern.

Viktig med høy svarprosent

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke.

-Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan det legges planer i årene fremover.

På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen:

https://mrfylke.no/kultur-folkehelse-og-tannhelse/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/folkehelseundersoekinga

https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/