Flytting av skattekreverfunksjon til Kristiansund

Tingvoll formannskap vedtok på siste møte den 30.01.18 avtalen med Nordmøre Kemnerkontor om å at de overtar Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.02.18.

Kontaktinformasjon til Nordmøre Kemnerkontor finner dere her: http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/

Telefon sentralbord: 71 57 40 00

Kemner: Nils Birger Sagvik