Endring renovasjon og slam

Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte til ReMidt IKS. Du vil også motta faktura med renovasjons- og slamgebyr fra ReMidt IKS les mer på www.remidt.no