Endelig godkjenning av valglistene for kommunevalget 2019

Tingvoll valgstyre har i møte 28.05.2019 godkjent valglistene. Se dem her.