Eiendomsskattelistene ligger ute

Eiendomsskattelisten

Da ligger eiendomsskattelisten ute til ettersyn. Det ligger også et eksemplar tilgjengelig i servicekontoret på kommunehuset.