Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen.

Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll.

Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23.

Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid.

Arbeidsoppgaver

Ansvaret for den daglige driften

Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding

Utadrettet informasjonsarbeid

Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere

Kontakt med media

Videreutvikling av senteret

Veilede ansatte

Rapportering til offentlige myndigheter

Sentral i arbeidet med planene om nytt krisesenterbygg

Følge opp og veilede brukere

Kvalifikasjonskrav

Helse/sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå

Lederutdanning

Ledererfaring

Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Erfaring med bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

Evne å jobbe selvstendig og i team

Fleksibel og løsningsorientert

Interesse og engasjement for målgruppen

Relasjonsskapende

Vi tilbyr

Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø

Lønn og pensjon etter avtale

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må politiattest foreligge.

Søknad

Sendes elektronisk til: anita@nordmorekrisesenter.no

Pr post: Nordmøre Krisesenter IKS, postboks 153, 6501 Kristiansund

Søknadsfrist 30/05.20