Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IK

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS

Senter er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll.

Krisesenteret gir et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen til personer utsatt for vold i nære relasjoner.

Arbeidssted er Kristiansund.

Senteret har 7,6 årsverk

Daglig leder vil ha arbeidstid dagtid.

Arbeidsoppgaver

Ha ansvaret for den daglige driften

Utarbeide årsmelding

Følge opp og veilede brukere

Utadrettet informasjonsarbeid

Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere

Kontakt med media

Videreutvikling av senteret

Veilede ansatte

Rapportering til offentlige myndigheter

Sentral i arbeidet fremdrift nybygg for Nordmøre krisesenter

Kvalifikasjonskrav

Helse/sosialfag høgskoleutdanning

Formell lederutdanning

Ledererfaring

Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring med bruk av digitale verktøy

Erfaring fra tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

Evne å jobbe selvstendig og i team

Fleksibel og løsningsorientert

Interesse og engasjement for målgruppen

Relasjonsskapende

Gode lederegenskaper

Vi tilbyr

Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø

Lønn og pensjon etter avtale

Øvrige vilkår

Ved tilsetting må politiattest foreligge.

Spørsmål knyttet til søknad rettes

Daglig leder Carina Ellingvåg ,951 65 412

Styreleder Ragnhild Helseth, 95804889

Søknad

Sendes elektronisk til Nordmøre Krisesenter

v /Carina Ellingvåg, epost: carina.ellingvag@nordmorekrisesenter.no

Søknadsfrist 31.10.22