Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

Besøk skal avtales på forhånd

  • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (inkludert veranda). Gå direkte til rommet til den du besøker. (Personalet følger pasienten dit)
  • Avstand på 1 m skal overholdes, ingen nærkontakt med andre pasienter
  • Unngå unødvendige kontaktpunkt

Sjukeheimen 2. etg.: 91589442
Sjukeheimen 3. etg.: 90297649
Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051
Vonheim: 96226869