Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 høring

Formannskapets innstilling til Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025  er i henhold til bestemmelsene i § 14-3 i kommuneloven, lagt ut til offentlig ettersyn fra 18.11 – 01.12.2021.