Barnhager og skoler stengt til 13. april

Til alle barn, ungdom og foreldre i Tingvoll

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13.april. Det betyr at tilbud for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber og hjemmeskole fortsetter. Perioden kan bli forlenget.

Vi vil fortsette å ivareta alle skoleelevene så godt vi kan via digitale medier som bla. TEAMS. Vi jobber nå med å få alle elever inn i mer faste rutiner med daglige innsjekk med sine lærere.

Ta gjerne kontakt med kontaktlærere eller skoleledelsen om dere har spørsmål.