Barnehageplass

Barnehageplass

Svar på søknad om barnehageplass er utsendt.

Foreldre som har søkt bes om å gå inn på Altinn/Digipost og sjekke om dette er mottatt.

Svar gjøres via Visma flyt barnehage. Bruk samme link som da en søkte på barnehageplass.

Eller følg denne: https://barnehage.visma.no/Tingvoll
Pålogging gjennom idporten.

Gå inn på det barnet det gjelder, om man har flere barn i barnehagen for å svare.