Avlingssvikt på grunn av tørke?

Presiseringer av regelverkstolkning knyttet til tørke og avlingssvikt – søknadsåret 2018

Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet, den 6. juli, med noen presiseringer av hvordan regelverket for avlingssvikterstatning og arealtilskudd skal praktiseres i 2018. Det er bl.a. reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørke-rammet, og i erstatningsberegning for kornproduksjon skal det ikke gis fradrag for ev. grovfôravling.

Se mer detaljer fra Landbruksdirektoratet:

nyhet 

rundskriv 2018 – 24 

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

 

Søknadsfristen er 31.oktober