Åpningstider svømmehallen

Publikumsbading:

Tirsdager: Kl. 17.00-20.00

Torsdag: kl. 17.00-20.00

Kl. 17.00 – 18.30: Pulje 1 for lek og moro (barn/ungdom og eventuelt foreldrene)

Kl. 18.45 – 20:10: Pulje 2 for dem som vil svømme/trene i bane.

Vi oppfordrer til betaling med Vipps.