Adgangskontroll ved legesenteret

ADGANGSKONTROLL

Det er blitt etablert en ordning med dørvakt ved inngangen til legesenteret. Dette for å hindre at personer med luftveisplager eller som er i karantene blir sittende sammen med andre pasienter. Vi må unngå å få smitte inn i legesenteret. Det kan i verste fall ende som i Giske kommune der legesenteret stenges i to uker.

Vi har innskjerpet at pasienter ikke oppsøker legesenteret uten avtale. Ved luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen.

Lokallaget av Røde Kors er et eksempel på dugnadsånd på det beste. De har etablert et vaktturnus. Her er det Unni Stølen og Thomas Amadeus Eliassen som stiller opp. De har verneutstyr i tråd med Røde Kors sine sentrale bestemmelser. Vi takker for at Røde Kors stiller opp når det gjelder mest!

Røde Kors er en viktig del av beredskapen i Tingvoll kommune og vi har en dialog om hvordan de kan stille opp videre i disse krisetider til beste for innbyggerne i Tingvoll kommune.

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune

Mob: 924 51 100