Utviklingsutvalget - stormøte

torsdag 6. mai 2021, 09.00 - 15.00

Informasjon

Før lunsj - felles orientering for alle utvalgene via Teams.

Etter lunsj - utvalgene setter sine egne møter.

Innkallingen finner dere her. (ca en uke før møte)

 

Sted

Sanden - ved brannstasjonen
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender