Budsjettmøte med Ungdomsrådet og Eldrerådet

onsdag 11. november 2020, 09.00 - 13.00

Informasjon

Innkallingen til ungdomsrådet finner dere her.

Innkallingen til Tingvoll eldreråd finner dere her.

Ungdomsrådet og Eldrerådet møtes i Tingvoll Økopark 

 

09:00 – 09:30 Felles innledning v/kommunedirektøren 

Utvalgene går hver til sitt 

09:45 – 10:30 Spørsmål og avklaringer – samtale mellom utvalg og ledere 

11:00 Utvalgsmøte settes, behandling av budsjettet og andre saker 

 

Saksframlegg - Handlingsprogram 2021 - 2024, budsjett 2021 og økonomiplan (PDF, 211 kB)

Handlingsprogram budsjett og økonomiplan for Tingvoll 2021-2024 - kommunedirektørens innstilling (PDF, 3 MB)

Sted

Tingvoll Økopark
 

Kontakt

Tingvoll kommune
 

Kommunedirektøren Odd Arild Bugge
Legg til hendelsen i din kalender