Stormøte - budsjett - alle utvalgene - første del på teams

torsdag 12. november 2020, 09.00 - 16.00

Informasjon

På grunn av Covid 19 så vil stormøte fordele seg på flere møterom. 

Dagsorden 

09:00 – 09:30 (Teams) Innledning v/kommunedirektøren 

09:30 – 09:45 (Teams) Felles spørsmål/avklaringer 

09:45 – 10:45 Avklaringer med administrasjon og tillitsvalgte 

11:00 – 11:15 (Teams) Plenum, hovedutvalgslederne presenterer diskusjonen 

11:30 - hovedutvalgene setter sine møter

12:00 Lunsj

Bli med i teamsmøte

 

 

Møterom som vil bli brukt:

Kommunehuset, kjeller: Utviklingsutvalget - innkallingen finner dere her.

Tingvoll Økopark: Oppvekst- og kulturutvalget - innkallingen finner dere her.

Tingvoll sjukeheim, (mellombygget): Helse- og omsorgsutvalget - innkallingen finner dere her.

Kommunedirektørens kontor: Stab

Ordførerens kontor: Politikere som ikke sitter i noe utvalg - de kan også avtale seg imellom og fordele seg på hvert sitt utvalg.

Avdelingsledere kan møte opp i de utvalgene de hører til.

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud kan avtale seg imellom og fordele seg på hvert sitt utvalg og de kan ha møterommet i andre etasje på kommunehuset til disposisjon.

 

De som blir innkalt er:

  • Hovedutvalgsmedlemmer - de skal sette sine egne møter etter lunsj og fatte budsjettvedtak
  • Kommunestyremedlemmer som ikke sitter i hovedutvalg
  • Ledergruppa
  • Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

 

Saksframlegg - Handlingsprogram 2021 - 2024, budsjett 2021 og økonomiplan (PDF, 211 kB)

Handlingsprogram budsjett og økonomiplan for Tingvoll 2021-2024 - kommunedirektørens innstilling (PDF, 3 MB)

Sted

Tingvoll kommune
 

Kontakt

Tingvoll kommune
 

Kommunedirektøren Odd Arild Bugge
Legg til hendelsen i din kalender